alkoholbehandling

Få brugt med afhængigheden med en terapi baseret alkoholbehandling

Få brugt med afhængigheden med en terapi baseret alkoholbehandling

Alkoholisme er den mest udbredte form for afhængigheds baseret misbrug i Danmark. Mange af os forbinder nok alkoholisme med den hjemløse stakkel på bænken med plastik posen fyldte med billig øl og sprut. Sådan ser det fulde billede af alkoholisme dog ikke ud.

Der findes alkoholikere og misbrugere af alkohol i alle samfundslag – misbrug og afhængighed skeler ikke til social status, uddannelse, eller økonomisk formåen. Selvfølgelig er der nogle mennesker, som i højere grad er udsat for at ryge ud i et misbrug end andre, idet man kan være mere disponeret for at udvikle en afhængighed. Dette er delvist generisk og delvist miljømæssigt betinget.

Derfor ser man ofte, at børn af misbrugere selv vokser op og bliver eksempelvis alkoholikere. Dette skyldes, at børnene for det første er i besiddelse af den genetiske disposition for afhængighed, dels gentager de mønstre, de ser i deres barndom, og dels søger at kompensere for de svigt, som de oplevede i barndommen, og som kan trække dybe, smertelige spor gennem hele voksenlivet.

Behandling af alkoholisme – en sag for de professionelle

Er en, du holder af, havnet i et alkohol misbrug – for eksempel efter en svær periode eller en livsændrende begivenhed – bør du selvfølgelig hjælpe vedkommende med at komme på ret køl igen. Dette betyder dog ikke, at du selv skal kaste dig ud i at foranstalte et afvænningsforløb på egen hånd. Du bør der imod tage kontakt til et professionelt misbrugscenter, som kan hjælpe dig med at tage de indledende skridt til den første konfrontation, og derpå planlægge et terapeutisk afvænningsforløb.

Behandlingscenter Stien anvender den kendte og velansete afvænnings metode Minnesota kuren som fundament for den terapi, der benyttes under forløbet. Er der børn og familie inde i billedet, tilbyder Behandlingscenter Stien sideløbende familieterapi for at hjælpe resten af familien med at hele og komme videre.

Læs mere om alkoholbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/