Misbrugscenter

Få hjælp til at komme videre fra et misbrug på et anerkendt og professionelt misbrugscenter

Få hjælp til at komme videre fra et misbrug på et anerkendt og professionelt misbrugscenter

Har man én gang haft misbrug og afhængighed tæt inde på livet – for eksempel som misbrugsramt eller som pårørende til en alkoholiker, en stofafhængig eller en ludoman – ved man, hvor ødelæggende et misbrug kan være. Man når også frem til en erkendelse af, at afhængigheden sjældent handler om stoffet, alkoholen, eller spillet, eller om selve rusen alene.

Et misbrug dækker i langt de fleste tilfælde over dybere og mere eksistentielle problemer, som for eksempel sorg, angst eller andre mentale lidelser, måske endog en ikke diagnosticeret psykisk sygdom. Er man disponeret for at udvikle et misbrug, og er man samtidig psykisk sårbar, vil afhængigheden sjældent slippe sit tag, blot fordi man bliver afruset eller afgiftet. Vanens magt er stor og altoverskyggende i forhold til en svag person, som gennem årevis af misbrug er blevet nedbrudt på såvel personlighed som selvtillid og selvværd.

Få livet igen med en professionel behandling på et misbrugscenter

Når først den misbrugsramte har taget det første, afgørende skridt på den lange vej mod afklaringen, er det om at følge denne vej. Og der skal som oftest en god portion planlægning til således er det, som nævnt, ikke tilstrækkeligt at få giften og abstinenserne ud af kroppen. Der skal også arbejdes med de dybere liggende årsager til problemet. Personligheden og selvværdet skal bygges op på ny, og den misbrugsramte skal udstyres med de redskaber, som skal til for at kunne stable et nyt liv på benene. Det er nemlig ikke sjældent, at misbrugere kommer så langt ud i deres afhængighed, at det koster dem bolig, job, og sågar familie og venner.

Behandlingscenter Stien er blandt de misbrugscentre, som tilrettelægger individuelle behandlingsforløb baseret på den succesfulde og velafprøvede metode Minnesota modellen. Her er ingen medikamenter som for eksempel antabus involveret. Du kan læse mere om Behandlingscenter Stien og den anvende metode på https://behandlingscenter-stien.dk