losning

Losning af alle typer gods i Hirtshals Havn

Når dit skib lægger til havn og skal have landsat sin last, er det vigtigt, at det er dygtige og kompetente folk, som forestår opgaven. Samtidig bør losning og lastning foregå ved hjælp af det rette maskineri, således at såvel løst gods som tunge containere og vanskeligt håndterbar emner får den rette behandling.

Du har således brug for professionel stevedoring når dit gods skal losses og lastes. Og til det formål kan du med stor fordel benytte et stevedore firma tilknyttet havnen hvor skibet ligger for red.

Hvad er stevedoring?

Stevedoring er en betegnelse der dækker som stevedore ydelser – det vil sige losning og lastning, opbevaring, og øvrig håndtering af gods fra skibe i havne.

En stevedore er, med andre ord, en havnearbejder. Før i tiden benyttede man løsarbejdere og daglejere til denne hårde tjans. Nu om stunder er stevedoring arbejdere højt specialiserede og særdeles kvalificerede medarbejdere som gennem mange år i branchen ved alt hvad der er værd at vide om losning og lastning, og har det rette professionelle håndelag til at løse opgaven til UG med kryds og slange.

Lægger dit skib til i Hirtshals havn har du fordelen af at kunne benytte et af Danmarks mest vel renommerede stevedore firmaer, nemlig Hirtshals Stevedore ApS.

Hvad kan Hirtshals Stevedore ApS hjælpe mig med?

Hos Hirtshals Stevedore ApS kan du få hjælp til losning og lastning af dit gods uanset dettes type og beskaffenhed. Hirtshals Stevedore ApS betjener alle typer kunder, her under sideport skibe, container skibe, trawlere og fangst skibe i alle størrelser. Foruden losning, lastning, omlæsning og andre ydelser på kajen kan Hirtshals Stevedore ApS hjælpe med lagring af dit gods som er i transit. Dette sker på Hirtshals Stevedore ApS’ store tørlager, hvor godset er i tryg og sikker opbevaring. Læs mere om Hirtshals Stevedore ApS på hirtshalsstevedore.dk